«ВАЛЕОЛОГІЯ»
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА
ПОРТАЛ "ВАЛЕОЛОГ"
Валеологія і науки про життя Life Sciences WWW.VALEOLOG.COM
valeolife@gmail.com

Валеологія і науки про життя Life Sciences   

В ХХІ столітті   з’явилися нові науки, нові тенденції в їх розвитку, відбувся перегляд наукових пріоритетів. На перший план вийшли науки про життя (Life Sciences). Термін Life Sciences об’єднує наукові дисципліни, які вивчають живі організми, процеси, що у них протікають, і їх взаємні впливи.
В третє тисячоліття людство ввійшло з величезними знаннями в галузі нових наук і  великим потенціалом їх практичного застосування. Все гучніше лунають заяви про міжнауковий зв'язок,  про стик   наук, про конвергенцію. Найцікавіші, найвидатніші  досягнення відбуваються саме на стику різних наук. Видатний вчений сучасності - доктор філософії Сорбони, почесний доктор університетів США, Канади, Фінляндії і Угорщини, доктор системних наук і футурологічних досліджень, редактор міжнародного журналу «Майбутнє світу: журнал загальної еволюції», засновник і президент Будапештського Клуба  - Ервін Ласло вбачає риси нової епохи в інтеграції наук про природу і суспільство, в холістичному альянсі науки, технологій і суспільства. На його думку, всі нові науки «шукають і знаходять риси єдності в спостерігаємому різноманітті світу. Їх відкриття складаються в чудову картину світу – картину, в якій Всесвіт самоорганізується, послідовно піднімаючись на більш високі рівні еволюції, причому складність оточуючого світу врівноважується його інтеграцією».
За думкою вченого-валеолога І. Брехмана,   валеологія – нова інтегративна галузь знань про закономірності, способи й механізми формування, збереження, зміцнення та відтворення здоров’я людини.
Iнтегративний характер валеології визначається тим, що різні аспекти здоров’я розглядається різними науками. Об’єднання цих аспектів в єдине ціле пояснюється комплексним підходом валеології до здоров’я людини. Об’єкт валеології – практично здорова людина. Це ствердження  надає валеології особливий статус, тому що саме такий контингент не є об’єктом ніякої іншої науки і навіть - медицини.
Вчений – валеолог, академік РАМН  В. Казначеєв вважав, що на відміну від медицини (а саме санології) «валеология проектирует  настоящее в будущее: какие действующие сегодня факторы, условия, обстоятельства определяют качество здоровья человека и популяции в будущем
Каждый из подходов влечёт за собой самостоятельный инструментарий, свою историю, свои проблемы подготовки и переподготовки кадров.  Для движения из настоящего в будущее нам недостаточен арсенал медицинских знаний, анатомии, морфологии, эпидемиологии, гигиены,  специальных клинических дисциплин... Все более острыми становятся и требования к логической, математической, информационно-аналитической культуре специалиста».
Валеологія як самостійна наука про здоров’я людини, її довголіття, місце в природі, екологічне благополуччя спрямована в майбутнє, присвячена еволюції здоров’я і тому займає почесне місце в  науках про життя - Life Sciences. Знайомлячись   із здобутками величезного арсеналу цих наук (генетики, молекулярної біології, медицини, біоінженерії, біохімії, біоінформатики), а також  фізики, математики, фізіології тощо, валеологія формує еволюційний погляд на здоров’я людини, націлена на створення законів фізичного і морального здоров’я, розробляє алгоритми керування його станом тощо. Це особливо важливо для сучасної епохи, для розвитку і збереження цивілізації.  
Директор Французького національного інституту дослідження в галузі охорони здоров’я в одному інтерв’ю  зауважив: «Ми говоримо тепер не про біологію, а про Life Sciences – науки про життя у широкому  смислі слова. Це поняття включає і біологію, і фізику, і математику, і хімію і багато чого іншого аж  до самих соціальних наук».
Переорієнтація наукових пріоритетів  на користь Life Sciences відбулася в таких країнах світу, як США,  Англія, Франція, частково Німеччина та інш.
Основні важливі  риси сучасного етапу розвитку наукової сфери – це міждисциплінарний підхід на базі синергізму(замість вузької спеціалізації), повернення до єдиної цілісної природи світу та інш., на яких базується концепція NBIC-конвергенції.
                              Для портала "Валеолог" гол. ред. Довгаль С.І. 
                                        Інші новини дивіться в НОВИНИ ЗВІДУСІЛЬ
                                                                    Портал ВАЛЕОЛОГ
Інші новини дивіться на порталі ВАЛЕОЛОГ


© Газета «Валеологія» © Портал «Валеолог»
ТЕКУЩИЕ НОВОСТИ
NEWS *** ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА *** NEWS
При использовании материалов газеты «Валеологія» и портала www.valeolog.com
ссылка на газету и гиперссылка на портал обязательны.
При использовании в печати, обязательно письменное разрешение газеты valeopressa@rambler.ru

Находится в каталоге Апорт * Находится в каталоге HITUA